Latest news

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

15Apr

3. aprila 2018. godine na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („ZOBS“). I dok se brojnim promenama koje su uvedene novim ZOBS-om koji je stupio na snagu 3. aprila 2018. godine uglavnom povećavaju zaprećene kazne za prekršaje učinjene od strane fizičkih lica, sa druge strane jasno je uočljivo smanjenje velikog broja zaprećenih kazni za pravna lica i preduzetnike koji učine prekršaje iz oblasti saobraćaja i u vezi sa saobraćajem.

Upravo smanjenje visine propisanih kazni za pravna lica i preduzetnike predstavlja najveću promenu u ovom delu regulative, jer je spisak propisanih prekršaja ostao gotovo neizmenjen.

Pravna lica za koja se utvrdi da su učinila neki od najtežih prekršaja (prekršaji propisani članom 326. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima), umesto dosadašnjeg raspona od 100.000,00 dinara do 800.000,00 dinara, ubuduće mogu očekivati izricanje kazne u rasponu između 60.000,00 dinara i 800.000,00 dinara. Osim toga, na mogućnost nešto blažeg sankcionisanja mogu računati i pravna lica učinioci uslovno rečeno „lakših“ prekršaja, to jest onih propisanih odredbom člana 327. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Njima će se u prekršajnim postupcima, pod pretpostavkom da se dokaže njihova krivica, izricati kazne u rasponu od 50.000,00 dinara do 600.000,00 dinara, umesto dosadašnjeg raspona od 60.000,00 do 600.000,00 dinara.

Na kraju, praksom smanjena donjeg minimuma novčane kazne koju je moguće izreći, obuhvaćeni su i preduzetnici, kojima će se novčane kazne za učinjene prekršaje izricati u rasponima od 50.000,00 do 500.000,00 dinara, odnosno od 30.000,00 do 200.000,00 dinara, u zavisnosti od težine prekršaja.

Ipak, suprotno od trenda umanjenja zaprećenih kazni za prekršaje pravnih lica u saobraćaju i u vezi sa saobraćajem, zakonodavac je novim Zakonom dodatno pooštrio sankcije za fizička lica koja čine prekršaje, tako da su sada kazne za prekršaje sada još rigoroznije. Najvažnije novine za fizička lica svakako jesu novi oblici nasilničke vožnje (upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti sa više od 2,00 mg/ml i kretanje vozila na putu u naselju brzinom koja je za više od 90 km/h veća od dozvoljene, odnosno van naselja brzinom koja je za više od 100 km/h veća od dozvoljene). Samim tim, fizička lica za koja se dokaže da su se u saobraćaju ponašala nasilnički, više ne mogu očekivati izricanje novčanih kazni, već kaznu zatvora u trajanju od 30 do 60 dana ili od 240 do 360 časova rada u javnom interesu.

Što se tiče uslovno rečeno “lakših” prekršaja fizičkih lica, svakako bi trebalo imati na umu činjenicu da će vožnja kolima bez vezanog sigurnosnog pojasa ili korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje vozače sada koštati 10.000,00 dinara, umesto dosadašnjih 5.000,00 dinara (u skladu sa važećim Zakonom o prekršajima i dalje je na snazi mogućnost plaćanja samo polovine izrečene kazne u ovim i sličnim slučajevima, ukoliko se kazna plati u roku od 8 dana od dana izdavanja prekršajnog naloga).

Za sve dodatne informacije o novinama koje Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima donosi, možete se obratiti članu našeg tima, advokatu Jovanu Vukčeviću na jovan.vukcevic@mim-law.com.