Skip to content Skip to footer

Jovan Vukčević

Advokat

Jovan Vukčević

Jovan Vukčević je advokat u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Jovan savetuje klijente u svim tipovima parnica, a posebno se specijalizovao u oblasti krivičnog prava.

Tokom svoje karijere, posebno iskustvo je stekao u oblasti krivičnog postupka, kao i zastupanju klijenata u prekršajnim i privrednim prestupima.

Jovanova uža ekspertiza usmerena je na krivična dela protiv imovine, kao i na druge vrste prevara u obavljanju privredne aktivnosti, poput organizovanog kriminala. Jovan je posebno verziran za savetovanje klijenata u postupcima u vezi sa povredom prava na suđenje u razumnom roku.

Svojim temeljnim pristupom svakom predmetu, kao i zavidnim poznavanjem krivičnog prava, Jovan je uspeo da odbaci mnoge optužnice i tako sačuva imovinu i ugled svojih klijenata.

Pre dolaska u advokatsku kancelariju Mihaj, Ilić & Milanović, Jovan je sticao iskustvo u pravosudnom sistemu Republike Srbije na različitim sudskim instancama, prvo kao sudijski saradnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, a potom i kao sudijski savetnik u Apelacionom sudu u Beogradu.

Jovan je završio osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekao zvanje pravnika.

Jovan Vukčević je advokat u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Jovan savetuje klijente u svim tipovima parnica, a posebno se specijalizovao u oblasti krivičnog prava.

Tokom svoje karijere, posebno iskustvo je stekao u oblasti krivičnog postupka, kao i zastupanju klijenata u prekršajnim i privrednim prestupima.

Jovanova uža ekspertiza usmerena je na krivična dela protiv imovine, kao i na druge vrste prevara u obavljanju privredne aktivnosti, poput organizovanog kriminala. Jovan je posebno verziran za savetovanje klijenata u postupcima u vezi sa povredom prava na suđenje u razumnom roku.

Svojim temeljnim pristupom svakom predmetu, kao i zavidnim poznavanjem krivičnog prava, Jovan je uspeo da odbaci mnoge optužnice i tako sačuva imovinu i ugled svojih klijenata.

Pre dolaska u advokatsku kancelariju Mihaj, Ilić & Milanović, Jovan je sticao iskustvo u pravosudnom sistemu Republike Srbije na različitim sudskim instancama, prvo kao sudijski saradnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, a potom i kao sudijski savetnik u Apelacionom sudu u Beogradu.

Jovan je završio osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekao zvanje pravnika.

Oblasti u fokusu

Industrije u fokusu

Novosti

Novosti

Jovan Vukčević