Skip to content Skip to footer

Građevinarstvo i nekretnine

Postojana pravna podrška

Građevinarstvo i nekretnine

Postojana pravna podrška

Naši advokati dobro poznaju svaki segment procesa gradnje – od pregovaranja i sastavljanja različitih ugovora do njihove realizacije. Posebno se ističemo u zastupanju klijenata u svim vrstama sporova koji mogu nastati u ovoj oblasti, uključujući DAB postupke i arbitraže.

Savetujemo investitore, izvođače i podizvođače prilikom pregovaranja i pripreme kompletne dokumentacije za učešće na tenderima ili u javnim nabavkama u složenim infrastrukturnim i energetskim projektima.

Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku tokom realizacije različitih građevinskih projekata što obuhvata superviziju, realizacije ugovora i upravljanje rizicima.

Zastupamo klijente koji razvijaju ili ulažu u velike infrastrukturne projekte, grade, prodaju ili iznajmljuju poslovne i stambene nepokretnosti, proizvodne pogone i druge industrijske objekte.

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner

Partner