Skip to content Skip to footer

Privredno pravo

Čitamo
između redova

PRIVREDNO PRAVO

Čitamo između redova

Pri pregovaranju i sastavljanju ugovora u privredi, uvek vodimo računa o tržišnim uslovima, strateškim ciljevima, rizicima i specifičnostima industrije u kojima naši klijenti posluju.

Ugovori u privredi predstavljaju okosnicu svih poslovnih odnosa. Zato je od izuzetnog značaja precizno definisati prava i obaveze ugovornih strana, posebno kada se zaključuju poslovi visoke vrednosti ili kompleksnosti.

Nepreciznost ugovornih odredbi može biti izvor nesporazuma i pravne nesigurnosti. Zbog toga su detaljna analiza poslovnog odnosa koji se zaključuje, kao i metodičan pristup pri sastavljanju ugovora od ključnog značaja kako za dobavljače, tako i za kupce dobara i usluga.

Odabir adekvatnog instrumenta obezbeđenja čini još jedan važan element ugovornih odnosa. Kako različiti instrumenti obezbeđenja nisu podjednako efikasni, naši advokati pomažu pri izboru najboljeg rešenja za vaše specifične potrebe.

Usluge:

 • Sastavljanje ugovora o kupoprodaji dobara i usluga
 • Sastavljanje ugovora o franšizingu
 • Sastavljane ugovora o angažovanju spoljnih eksperata
 • Sastavljanje ugovora o elektronskoj trgovini
 • Sastavljanje ugovora o korišćenju tehnologije
 • Sastavljanje ugovora o saradnji i zajedničkim ulaganjima (joint ventures)
 • Sastavljanje ugovora o sponzorstvu, marketingu i oglašavanju
 • Sastavljanje ugovora o poverljivosti (NDA)
 • Pružanje dnevne pravne podrške
 • Strukturiranje instrumenata obezbeđenja
 • Savetovanje o strateškim pitanjima komercijalnih odnosa
 • Podrška u postupcima javnih nabavki

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner