Skip to content Skip to footer

naš tim

naš tim

Senka MIhaj
Senka Mihaj

Partner

Nemanja Ilić
Nemanja Ilić

Partner

Marko Milanović
Marko Milanović

Partner

Tanja Unguran
Tanja Unguran

Partner

Bojan Janković
Bojan Janković

Stariji saradnik

Jelena Papić
Jelena Papić

Stariji saradnik

Bojana Bilankov, Our Team
Bojana Bilankov

Advokat

Dušan Marković
Dušan Marković

Advokat

Jovan Vukčević
Jovan Vukčević

Advokat

Tihomir Cvijetić
Tihomir Cvijetić

Advokat

Marija Alhaj
Marija Alhaj

Pripravnik

Marija Radoš
Marija Radoš

Administracija