Skip to content Skip to footer

naš tim

naš tim

Senka MIhaj
Senka Mihaj

Partner

Nemanja Ilić
Nemanja Ilić

Partner

Marko Milanović
Marko Milanović

Partner

Tanja Unguran
Tanja Unguran

Partner

Bojan Janković
Bojan Janković

Stariji saradnik

Jelena Papić
Jelena Papić

Stariji saradnik

Dušan Marković
Dušan Marković

Advokat

Viktorija Mikasinovic, Our Team
Jelena Jovanović

Advokat

Jovan Vukčević
Jovan Vukčević

Advokat

Viktorija Mikasinovic, Our Team
Sara Stojković

Advokat

Viktorija Mikasinovic, Our Team
Luka Đurić

Advokat

Marija Alhaj
Marija Alhaj

Pripravnik

Viktorija Mikasinovic, Our Team
Adrijana Marisavljević

Pripravnik

Viktorija Mikasinovic, Our Team
Ivan Raičević

Pripravnik

Marija Radoš
Marija Radoš

Administracija