Skip to content Skip to footer

naš tim

naš tim

Senka MIhaj
Senka Mihaj

Partner

Nemanja Ilić
Nemanja Ilić

Partner

Marko Milanović
Marko Milanović

Partner

Bojan Janković
Bojan Janković

Stariji advokat

Jelena Papić
Jelena Papić

Stariji advokat

Dušan Marković
Dušan Marković

Advokat

Jelena Jovanović

Advokat

Jovan Vukčević
Jovan Vukčević

Advokat

Sara Stojković

Advokat

Luka Đurić

Advokat

Marija Alhaj
Marija Alhaj

Pripravnik

Adrijana Marisavljević

Pripravnik

Ivan Raičević

Pripravnik

Marija Radoš
Marija Radoš

Administracija