Skip to content Skip to footer

Bojan Janković

Stariji saradnik

Bojan Janković

Bojan Janković je stariji advokat u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

On je stručnjak za radne i privredne sporove, za izvršne i stečajne postupke, kao i za oblast nekretnina.

Poseduje bogato iskustvo u zastupanju i savetovanju klijenata o svim pitanjima koja se odnose na srpsko i crnogorsko radno pravo. Bojan svakodnevno savetuje klijente u vezi sa raskidom radnog odnosa, sporazumnim rešavanjem sporova, savremenim pitanjima kao što su fleksibilni radni aranžmani i podsticaji, zastupanje institucija, kompanija i zaposlenih.

Kao iskusan advokat, Bojan pronalazi pravo rešenje za svaki izazov koji se postavi pred njega, i efikasno ga implementira u praksi.

Razvio je posebnu ekspertizu oblasti nekretnina i zastupanja klijenata pred lokalnim i regionalnim nadležnim organima, uključujući savetovanje klijenata o prodaji i transakcijama o različitim tipovima imovine u Srbiji i Crnoj Gori.

Bojan ima bogato iskustvo u oblasti stečajnih postupaka i postupaka reorganizacije, kao i u sprovođenju postupaka izvršenja visoke vrednosti, kako za domaće, tako i za strane klijente.

Bojan je 2022. godine imenovan za delegata u Skupštini Advokatske komore Srbije.

Završio osnovne i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom magistarskih studija specijalizovao se iz oblasti radnog i socijalnog prava, sa fokusom na različite aspekte osnova za prestanak radnog odnosa. Pre nego što se pridružio Mihaj, Ilić & Milanović timu, bio je samostalni advokat u Beogradu.

Bojan Janković je stariji advokat u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

On je stručnjak za radne i privredne sporove, za izvršne i stečajne postupke, kao i za oblast nekretnina.

Poseduje bogato iskustvo u zastupanju i savetovanju klijenata o svim pitanjima koja se odnose na srpsko i crnogorsko radno pravo. Bojan svakodnevno savetuje klijente u vezi sa raskidom radnog odnosa, sporazumnim rešavanjem sporova, savremenim pitanjima kao što su fleksibilni radni aranžmani i podsticaji, zastupanje institucija, kompanija i zaposlenih.

Kao iskusan advokat, Bojan pronalazi pravo rešenje za svaki izazov koji se postavi pred njega, i efikasno ga implementira u praksi.

Razvio je posebnu ekspertizu oblasti nekretnina i zastupanja klijenata pred lokalnim i regionalnim nadležnim organima, uključujući savetovanje klijenata o prodaji i transakcijama o različitim tipovima imovine u Srbiji i Crnoj Gori.

Bojan ima bogato iskustvo u oblasti stečajnih postupaka i postupaka reorganizacije, kao i u sprovođenju postupaka izvršenja visoke vrednosti, kako za domaće, tako i za strane klijente.

Bojan je 2022. godine imenovan za delegata u Skupštini Advokatske komore Srbije.

Završio osnovne i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom magistarskih studija specijalizovao se iz oblasti radnog i socijalnog prava, sa fokusom na različite aspekte osnova za prestanak radnog odnosa. Pre nego što se pridružio Mihaj, Ilić & Milanović timu, bio je samostalni advokat u Beogradu.

Oblasti u fokusu

Industrije u fokusu

Novosti

Novosti

Bojan Janković