Skip to content Skip to footer

Korporativno pravo i M&A

U korak sa vašim poslovanjem

Korporativno pravo i M&A

U korak sa vašim poslovanjem

Bilo da nameravate da pokrenete posao, proširite poslovanje na druga tržišta, promenite oblik ili poslovni model ili da usaglasite poslovanje sa propisima, naš tim je tu da vam pomogne.

Učestale promene tržišta i zakonske regulative zahtevaju brze reakcije kompanija. Pružamo širok spektar usluga iz domena korporativnog prava kako bismo vam pomogli da efikasno odgovorite na sve izazove.

Stekli smo bogato iskustvo i zavidnu reputaciju radeći na nekim od najznačajnijih domaćih i prekograničnih transakcija, spajanjima i akvizicijama kompanija, privatizacijama, zajedničkim ulaganjima (joint ventures), kao i prodajama problematične imovine.

Učestvovali smo u velikom broju složenih transakcija i projekata visoke vrednosti, počevši od projekata u oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, građevinarstva do infrastrukturnih projekata. Razvili smo specifično sektorsko iskustvo u avio industriji, industriji zabave i video igara, farmaceutskoj industriji, proizvodnom sektoru, veleprodaji, maloprodajnom sektoru i ugostiteljskoj industriji.

Naši klijenti su javna preduzeća, privatne kompanije, finansijske institucije, investicioni fondovi, investitori i startap kompanije.

Usluge:

 • Osnivanje i gašenje kompanija
 • Korporativne promene i restrukturiranje
 • Podrška pri regulisanju dužnosti direktora i pitanja sukoba interesa
 • Administracija i usluge u vezi sa skupštinama akcionara i članova
 • Savetovanje o korporativnom upravljanju
 • Usaglašavanje sa propisima
 • Savetovanje u vezi korporativnog finansiranja, dokapitalizacije, konverzije duga u kapital, grinfild i braunfild investicija
 • Podrška pri različitim poreskim pitanjima
 • Podrška u procesu javnih nabavki
 • Svakodnevna pravna podrška
 • Savetovanje i zastupanje u M&A transakcijama
 • Dubinska pravna analiza (Due Dilligence)
 • Podrška u vezi zajedničkih ulaganja (Joint Ventures)
 • Podrška u vezi Javno-privatnih partnerstava (JPP)

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner

Partner