Skip to content Skip to footer

Farmacija

Ekspertski pristup

Farmacija

Ekspertski pristup

Dobro poznajemo sve specifičnosti farmaceutske industrije, kao i regulatorne i komercijalne aspekte ove industrije.

Naše usluge pokrivaju širok opseg pravnih pitanja, poput: sastavljanja i pregovaranja ugovora sa dobavljačima i distributerima, usklađivanja poslovanja sa zakonskim propisima, finansiranjem, sporovima koji mogu proizaći iz ugovornih obaveza, radno-pravnim odnosima, zaštitom podataka o ličnosti, pitanjima intelektualne svojine, porezima, kao i nedozvoljenim oglašavanjem lekova.

Pružamo podršku farmaceutskim kompanijama u vezi sa izradom i pregovaranjem ugovora o proizvodnji lekova, prenosom licenci, kontrolom kvaliteta, kao i različitim vrstama ugovora o uslugama, skladištenju lekova i medicinskih uređaja, itd.

Naši klijenti su kompanije koje posluju na tržištu farmaceutskih proizvoda i usluga počevši od proizvođača inovativnih lekova, distributera, kompanija za klinička ispitivanja, proizvođača generičkih lekova, veletrgovaca, apotekarskih lanaca i mnogih drugih.

Zastupamo klijente u postupcima javnih nabavki, kao i u komunikaciji sa nadležnim organima poput Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i Ministarstva zdravlja.

Široko iskustvo u oblasti privrednog prava omogućava nam da pružimo brzu podršku klijentima ovog sektora pri osnivanju kompanija i ogranaka, promenama u korporativnoj strukturi, kao i izradi neophodne dokumentacije.

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Stariji saradnik

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner

Stariji saradnik