Skip to content Skip to footer

RADNO PRAVO

Teške izbore činimo jednostavnim

RADNO PRAVO

Teške izbore činimo jednostavnim

Profesionalna podrška naših advokata, specijalizovanih za radno pravo, zajedno sa iskusnim parničarima i poreskim advokatima osiguraće da vaše poslovanje bude usklađeno sa zakonskim i tržišnim uslovima.

Novi načini poslovanja i napredak tehnologije uneli su novu dimenziju u radne odnose, zahtevajući od kompanija da se prilagode.

Često je glavni izazov održati korak sa svim izmenama zakonske regulative, a rešavanje aktuelnih radno-pravnih pitanja zahteva kreativan i sveobuhvatan pristup, koji naši advokati svakodnevno primenjuju.

Baveći se ovom problematikom, posebnu pažnju posvećujemo očuvanju reputacije poslodavca.

Naši klijenti su kompanije koje se bave agrobiznisom, građevinarstvom, farmacijom, energetikom, telekomunikacijama, medijima, dr.

Usluge:

 • Priprema ugovora o radu
 • Priprema dokumentacije za prekid radnog odnosa
 • Usaglašavanje akata društva sa radno-pravnim propisima
 • Priprema programa podsticaja i beneficija
 • Priprema internih politika i pravilnika o radu
 • Izrada i pregovaranje kolektivnih ugovora
 • Pravna podrška pri prekidu radnog odnosa i restrukturiranju radne snage
 • Pravna podrška pri prevenciji i rešavanju svih vrsta radnih sporova
 • Podrška u vansudskim poravnanjima
 • Zapošljavanju izvršnih pozicija
 • Pitanja poslovne imigracije – radne i boravišne dozvole
 • Pravna podrška pri ustupanju zaposlenih
 • Pitanja u vezi sa lizingom radne snage
 • Podrška u postupcima pred Inspektoratom za rad
 • Pravna podrška u disciplinskim postupcima
 • Savetovanje o pitanjima u vezi sa uzbunjivanjem, mobingom i diskriminacijom
 • Savetovanje o poreskim pitanjima

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Stariji saradnik

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner

Stariji saradnik