Skip to content Skip to footer

AVIO INDUSTRIJA

PODRŠKA
IZNAD OČEKIVANJA

AVIO INDUSTRIJA

PODRŠKA IZNAD OČEKIVANJA

Nedostatak adekvatne radne snage, dinamične promene tržišnih uslova, kao i organičenja u pogledu finansiranja poslovanja, stavljaju savremenu vazduhoplovnu industriju pred velike izazove i ugrožavaju opstanak čak i najvećih avio kompanija.

Naši advokati imaju više od 15 godina u savetovanju kompanija u avio industirji i dobro poznaju sve prepreke sa kojima se susreću, ali i prilike koje mogu iskoristiti. U saradnji sa našim advokatima specijalizovanim za korporativno, radno pravo, poreze i sporove nudimo sveobuhvatne, pragmatične savete prilagođene vašim svakodnevnim potrebama.

Savetujemo avio prevoznike, banke i finansijske institucije, o različitim pitanjima finansiranja, kao što je lizing putničkih aviona, kreditima, hipotekama i ugovorima o obezbeđenju, kao i o kupovini i prodaji aviona. Zastupamo i savetujemo klijente u svim aspektima rešavanja sporova, ukoliko do njih dođe. Takođe, pružamo savete u domenu osiguranja u vazduhoplovstvu i formulaciji polisa, a zastupamo i osiguravače u sporovima u vezi sa odštetnim zahtevima.

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner