Skip to content Skip to footer

Arbitraže, parnični i izvršni postupci

Rešavanje sporova -
naš zaštitni znak

Arbitraže, parnični i izvršni postupci

Rešavanje sporova - naš zaštitni znak

Mi smo, pre svega, iskusni parničari. Rezultati koje ostvarujemo prepoznati su od strane klijenata i nezavisnih međunarodnih pravnih direktorijuma poput Chambers & Partners i Legal 500.

Zastupamo lokalne i međunarodne klijente u najkompleksnijim sudskim sporovima velike vrednosti. Imali smo privilegiju da radimo na značajnim slučajevima koji su uticali na kreiranje sudske prakse u regionu.

Biti parničar podrazumeva mnogo više od zastupanja klijenata pred sudom. Pronalaženje načina da se spor izbegne, kao i aktivno učešće u pregovorima je takođe deo posla svakog dobrog parničara.

Ono što izdvaja našu kancelariju i po čemu smo prepoznatljivi je ekspertiza koju smo izgradili učešćem u velikom broju komercijalnih i investicionih arbitražnih postupaka. Uspešno smo zastupali domaće i regionalne kompanije iz različitih industrijskih sektora, kao i javna preduzeća i države u arbitražnim postupcima vođenim u skladu sa različitim arbitražnim pravilima, uključujući ICC, ICSID, UNCITRAL, LCIA, SCAI, VIAC i Pravilnikom o Stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije.

Posedujemo bogato iskustvo u postupcima određivanja privremenih mera, kao i u izvršnim postupcima.

Usluge:

  • Savetovanje i zastupanje u domaćim i međunarodnim komercijalnim arbitražnim postupcima
  • Savetovanje i zastupanje u investicionim arbitražnim postupcima
  • Savetovanje i zastupanje u sporovima u vezi sa ugovorima o građenju (uključujući FIDIC)
  • Savetovanje i zastupanje u radnim sporovima
  • Savetovanje i zastupanje u privrednim sporovima
  • Savetovanje i zastupanje u sporovima u vezi sa sektorima energetike i infrastrukture
  • Savetovanje i zastupanje u sporovima zaštite intelektualne svojine
  • Savetovanje i zastupanje u sporovima u oblasti osiguranja
  • Savetovanje i zastupanje u sporovima u oblasti bankarstva
  • Savetovanje i zastupanje u sporovima u farmaceutskoj industriji

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Partner

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner

Partner

Partner