Skip to content Skip to footer

SENKA MIHAJ

Partner

Senka Mihaj

Senka je osnivač kancelarije Mihaj, Ilić & Milanović, sa više od 15 godina iskustva u oblasti rešavanja sporova.

Istaknuti je regionalni stručnjak za privrednu i investicionu arbitražu i sudske sporove. Senka se naročito specijalizovala za građevinske parnice.

Redovno savetuje i zastupa domaće i strane kompanije, kao i javna preduzeća i države u složenim slučajevima, visoke vrednosti.

Senka poseduje izuzetno iskustvo u oblasti građevinskih sporova (uključujući slučajeve u vezi sa FIDIC), privatizacije, bankarstva i finansija, sektora energetike, zaštite životne sredine, agrobiznisa i sporova koji proizilaze iz različitih ugovornih odnosa.

Zastupa klijente u privrednim i investicionim arbitražnim postupcima u skladu sa pravilima ICC, UNCITRAL, ICSID, LCIA, SCAI, VIAC i pravilima Stalne arbitraže Privredne komore Srbije. Takođe, Senka nastupa kao arbitar.

Pre osnivanja Mihaj, Ilić & Milanović, Senka je radila u Privrednom sudu u Beogradu i u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u regionu, gde je bila partner u odeljenju za rešavanje sporova.

Senka je prepoznata od strane Legal 500 i Chambers & Partners kao jedan od vodećih advokata u Srbiji za rešavanje sporova.

Senka je osnivač kancelarije Mihaj, Ilić & Milanović, sa više od 15 godina iskustva u oblasti rešavanja sporova.

Istaknuti je regionalni stručnjak za privrednu i investicionu arbitražu i sudske sporove. Senka se naročito specijalizovala za građevinske parnice.

Redovno savetuje i zastupa domaće i strane kompanije, kao i javna preduzeća i države u složenim slučajevima, visoke vrednosti.

Senka poseduje izuzetno iskustvo u oblasti građevinskih sporova (uključujući slučajeve u vezi sa FIDIC), privatizacije, bankarstva i finansija, sektora energetike, zaštite životne sredine, agrobiznisa i sporova koji proizilaze iz različitih ugovornih odnosa.

Zastupa klijente u privrednim i investicionim arbitražnim postupcima u skladu sa pravilima ICC, UNCITRAL, ICSID, LCIA, SCAI, VIAC i pravilima Stalne arbitraže Privredne komore Srbije. Takođe, Senka nastupa kao arbitar.

Pre osnivanja Mihaj, Ilić & Milanović, Senka je radila u Privrednom sudu u Beogradu i u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u regionu, gde je bila partner u odeljenju za rešavanje sporova.

Senka je prepoznata od strane Legal 500 i Chambers & Partners kao jedan od vodećih advokata u Srbiji za rešavanje sporova.

Oblasti u fokusu

Industrije u fokusu

Novosti

Novosti

Senka Mihaj