Skip to content Skip to footer

Marko Milanović

Partner

Marko Milanović

Marko je osnivač kancelarije Mihaj, Ilić & Milanović.

Marko ima više od 15 godina iskustva u zastupanju klijenata u Srbiji i Crnoj Gori. Posebno je specijalizovan za rešavanje sporova, pravo nepokretnosti, korporativno, privredno, farmaceutsko i radno pravo.

Savetovao je brojne domaće i međunarodne kompanije u različitim transakcijama. Redovno zastupa i savetuje značajne korporativne subjekte, državne institucije, menadžment kompanija u složenim predmetima pred sudom.

Kao iskusan parničar i korporativni advokat, Marko efikasno kombinuje svoje ekspertize i industrijsku specijalizaciju da pruži precizne, pragmatične i poslovno orijentisane savete.

Njegovi klijenti posluju u širokom spektru industrija poput, farmacije, nekretnina i građevine, ugostiteljstva, energetike i rudarstva, vazduhoplovstva, logistike / distribucije i informacionih tehnologija.

Pre osnivanja Mihaj, Ilić & Milanović, Marko je radio kao stariji advokat u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji u odeljenju za sudske sporove.

Marko je završio osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Takođe, tu je završio je i specijalističke studije u oblasiti Pravo EU, u saradnji sa Centre Européen Universitaire de Nancy.

Marko je osnivač kancelarije Mihaj, Ilić & Milanović.

Marko ima više od 15 godina iskustva u zastupanju klijenata u Srbiji i Crnoj Gori. Posebno je specijalizovan za rešavanje sporova, pravo nepokretnosti, korporativno, privredno, farmaceutsko i radno pravo.

Savetovao je brojne domaće i međunarodne kompanije u različitim transakcijama. Redovno zastupa i savetuje značajne korporativne subjekte, državne institucije, menadžment kompanija u složenim predmetima pred sudom.

Kao iskusan parničar i korporativni advokat, Marko efikasno kombinuje svoje ekspertize i industrijsku specijalizaciju da pruži precizne, pragmatične i poslovno orijentisane savete.

Njegovi klijenti posluju u širokom spektru industrija poput, farmacije, nekretnina i građevine, ugostiteljstva, energetike i rudarstva, vazduhoplovstva, logistike / distribucije i informacionih tehnologija.

Pre osnivanja Mihaj, Ilić & Milanović, Marko je radio kao stariji advokat u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji u odeljenju za sudske sporove.

Marko je završio osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Takođe, tu je završio je i specijalističke studije u oblasiti Pravo EU, u saradnji sa Centre Européen Universitaire de Nancy.

Oblasti u fokusu

Industrije u fokusu

Novosti

Novosti

Marko Milanović