Skip to content Skip to footer

Ugostiteljstvo i turizam

Iskusan savet
vama na usluzi

Ugostiteljstvo i turizam

Iskusan savet vama na usluzi

Naši advokati kombinuju širok opseg znanja iz različitih oblasti prava kako bi savetovali klijente u vezi sa kupovinom i prodajom hotela i drugih ugostiteljskih objekata, zajedničkim poslovnim ulaganjima (JV), finansiranjima, rešavanjem sporova, gradnjom, stečajima i restrukturiranjima.

Klijenti nam se često obraćaju u vezi sa različitim pitanjima iz oblasti privrednog prava i ugovornih odnosa, kao što su ugovori o operativnom upravljanju hotelima, franšizingu i različitim pitanjima u vezi sa promotivnim aktivnostima. Redovno savetujemo klijente o složenim odnosima u skupštini akcionara i ugovorima o alotmanu.

Pružamo pravnu podršku vlasnicima hotela, operaterima i drugim ugostiteljskim kompanijama u vezi sa regulisanjem radnopravnih odnosa i zapošljavanjem stranaca, usklađenošću sa zahtevima zakona o radu, doprinosima, revizijom, poreskim obavezama, kao i investiranjem iz fondova privatnog kapitala.

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner