Skip to content Skip to footer

Tehnologija, mediji i telekomunikacije

Inovacije iz vizure prava

Tehnologija, mediji i telekomunikacije

Inovacije iz vizure prava

Intenzivne promene poslovnih modela u gotovo svim industrijskim granama mogu se, u najvećoj meri, pripisati brzom razvoju različitih tehnologija. Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, zajedno sa ostatkom jugoistočne Evrope doživljavaju neverovatan procvat, kako u pogledu inovativnih industrija, tako i kvalifikovane radne snage u IT domenu. Ovi pozitivni trendovi su široko prepoznati od strane međunarodne tehnološke zajednice i potencijalnih investitora.

Pravne implikacije dinamičnih tehnoloških promena je teško pratiti, a i samo zakonodavstvo ih teško sustiže. Imati pored sebe advokate koji razumeju ovu dinamiku, samu industriju i njen razvoj, može predstavljati suštinski faktor uspeha kompanija koje rade u ovom sektoru.

Kroz saradnju sa vodećim klijentima u inovativnim industrijama, specijalizovali smo se za transakcije u ovom sektoru i savetujemo klijente u vezi sa spajanjem i preuzimanjem kompanija, investicijama, komercijalnim ugovorima, zaštitom podataka, finansiranjem, rešavanjem sporova, pitanjima u vezi sa intelektualnom svojinom, ali i različitim regulatornim i poreskim pitanjima.

Takođe, podržavamo kompanije iz tradicionalnih industrijskih grana poput agrobiznisa, bankarstva, farmacije, hotelijerstva, koje žele da uvedu nova tehnološka rešenja u svoje poslovanje u ispunjavanju svih regulatornih zahteva.

Pomažemo startapovima, fintek kompanijama i kompanijama koje kreiraju video igre, da urede vlasničku strukturu, dobiju potrebne licence i zaštite intelektualnu svojinu i podatke. Takođe, pružamo pravnu podršku u vezi sa finansiranjem kroz fondove privatnog kapitala ili venture kapitala, kao i za sva pitanja usklađenosti sa zakonskom regulativom.

Imamo bogato iskustvo u savetovanju i zastupanju nekih od najvećih telekomunikacionih i medijskih kompanija u regionu jugoistočne Evrope. Počevši od kablovskih operatera, TV i radio emitera do digitalnih medija, radili smo na širokom spektru pitanja u vezi sa medijskim pravom, poput dobijanja dozvole za emitovanje, zaštitu podataka i drugim pitanjima.

Zastupali smo klijente pred sudom u sporovima koji su se odnosili na zaštitu prava intelektualne svojine i drugim sudskim postupcima, a radili smo i na različitim zahtevima za naknadu štete i privremenim merama.

Naši klijenti su i telekomunikacioni operateri, proizvođači uređaja i dobavljačima opreme koje savetujemo u pogledu spajanja i akvizicije, kupovine zemljišta, izgradnje objekata, finansiranja, licenciranja, regulatorne usklađenosti, rešavanju sporova, komercijalnih ugovora i drugih pitanja koja se mogu javiti u svakodnevnom poslovanju.

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner