Skip to content Skip to footer

Zaštita podataka

Čitamo i sitnim slovima napisano

Zaštita podataka

Čitamo i sitnim slovima napisano

Savetujemo klijente u vezi sa najrazličitijim regulatornim i proceduralnim pitanjima u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Izrađujemo efikasne procedure zaštite podataka o ličnosti, kao i sve neophodne interne akte.

Tehnološki napredak i rešenja zasnovana na prikupljanju i analizi različitih tipova podataka, značajno su uticala na način na koji obavljamo posao, kupujemo, putujemo, slušamo muziku, gledamo filmove, poslujemo i plaćamo poreze.

Digitalizacija i tehnološke inovacije menjaju i način na koji kompanije posluju i dovele su do toga da lični podaci postanu dragocen i potencijalno zloupotrebljen resurs. Posledično, menja se regulatorno okruženje, a sve u nastojanju da se obezbedi neophodna prava sigurnost i privatnost korisnika. Ovakva dinamika otežava kompanijama da usklade svoje poslovanje sa brzim regulatornim promenama i adekvatno procene sve povezane rizike.

Usluge:

  • Usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (i GDPR-om)
  • Podrška u vezi sa sajber bezbednošću i zloupotrebom podataka
  • Savetovanje o zaštiti ličnih podataka i pristupu informacijama od javnog značaja
  • Savetovanje u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem podataka o ličnosti u svrhu direktnog marketinga i kolačićima (cookies)
  • Savetovanje o prekograničnom prenosu podataka
  • Pitanja privatnosti podataka koja proizilaze iz korišćenja tehnologija, nadzora zaposlenih, itd.
  • Podrška pri internim istragama

Usluge

Kontakt

Partner

Stariji advokat

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner

Stariji saradnik