Skip to content Skip to footer

Marija Alhaj

Pripravnik

Marija Alhaj

Marija Alhaj je pripravnik u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Marijina ekspertiza je prevashodno usmerena na privredno pravo, arbitražne postupke i korporativno pravo.

Pre nego što se pridružila Mihaj, Ilić & Milanović timu, Marija je radila u jednoj od vodećih revizorskih firmi „Big Four“ grupe u Srbiji.

Diplomirala je 2020. godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je 2022. godine i magistrirala na smeru Međunarodno poslovno pravo.

Tokom studija je bila stipendista „Dositeja“ i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Marija je usavršavala svoje znanja iz oblasti zaštite podataka, ljudskih prava i radnog prava kroz učešće na brojnim seminarima i studijskim grupama.

Marija Alhaj je pripravnik u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Marijina ekspertiza je prevashodno usmerena na privredno pravo, arbitražne postupke i korporativno pravo.

Pre nego što se pridružila Mihaj, Ilić & Milanović timu, Marija je radila u jednoj od vodećih revizorskih firmi „Big Four“ grupe u Srbiji.

Diplomirala je 2020. godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je 2022. godine i magistrirala na smeru Međunarodno poslovno pravo.

Tokom studija je bila stipendista „Dositeja“ i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Marija je usavršavala svoje znanja iz oblasti zaštite podataka, ljudskih prava i radnog prava kroz učešće na brojnim seminarima i studijskim grupama.

Oblasti u fokusu

Industrije u fokusu

Novosti

Novosti

Marija Alhaj