Skip to content Skip to footer

Marija Alhaj

Pripravnik

Marija Alhaj

Marija Alhaj je pripravnik u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Marijin fokus je na privrednom pravu, arbitražnim postupcima i korporativnom pravu.

Pre nego što se pridružila Mihaj, Ilić i Milanović timu, Marija je radila u jednoj od računovodstvenih firmi tzv. „Big Four“ grupe.

Marija je diplomirala 2020. godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je 2022. godine i magistrirala na smeru Međunarodno poslovno pravo.

Marija je tokom studija bila stipendista „Dositeja“ i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Marija je usavršavala svoje znanja iz oblasti zaštite podataka, ljudskih prava i radnog prava kroz učešće na brojnim seminarima i studijskim grupama.

Marija Alhaj je pripravnik u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Marijin fokus je na privrednom pravu, arbitražnim postupcima i korporativnom pravu.

Pre nego što se pridružila Mihaj, Ilić i Milanović timu, Marija je radila u jednoj od računovodstvenih firmi tzv. „Big Four“ grupe.

Marija je diplomirala 2020. godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je 2022. godine i magistrirala na smeru Međunarodno poslovno pravo.

Marija je tokom studija bila stipendista „Dositeja“ i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Marija je usavršavala svoje znanja iz oblasti zaštite podataka, ljudskih prava i radnog prava kroz učešće na brojnim seminarima i studijskim grupama.

Oblasti u fokusu

Industrije u fokusu

Novosti

Novosti

Marija Alhaj