Skip to content Skip to footer

Dušan Marković

Advokat

Dušan Marković

Dušan je advokat u Mihaj, Ilić & Milanović i specijalizovao se za oblasti korporativnog prava i M&A,tržišta kapitala, uključujući restrukturiranja duga i rešavanje sporova.

Ima bogato iskustvo u savetovanju klijenata u prekograničnim transakcijama i oblasti tržišta kapitala. Vodio je brojne parnične postupke u vezi sa akcionarskim sporovima, kao što su osporavanje odluka skupštine društva, sporova oko ugovora akcionara i drugih sporova koji proizilaze iz ugovora zaključenih između akcionara društva.

U domenu korporativnog prava Dušan svakodnevno savetuje klijente u pogledu osnivanja kompanija, korporativnog finansiranja, restrukturiranja kapitala i dugova, emisije akcija, likvidacijama kompanija, itd.

Savetovao je vodeće kompanije koje posluju u sektorima trgovine, nekretnina, proizvodnje, medija i televizijske produkcije, o pravnim aspektima u vezi sa prodajom i kupovinom akcija u Srbiji, prekograničnih kredita, korporativnog upravljana, kao i o propisima koji regulišu tržište kapitala.

Pre nego što se pridružio timu Mihaj, Ilić & Milanović, Dušan je radio za jednu od vodećih firmi u Srbiji u oblasti korporativnog prava, M&A (preuzimanje i akvizicije) i nekretnina.

Dušan tečno govori engleski jezik.

Dušan je advokat u Mihaj, Ilić & Milanović i specijalizovao se za oblasti korporativnog prava i M&A,tržišta kapitala, uključujući restrukturiranja duga i rešavanje sporova.

Ima bogato iskustvo u savetovanju klijenata u prekograničnim transakcijama i oblasti tržišta kapitala. Vodio je brojne parnične postupke u vezi sa akcionarskim sporovima, kao što su osporavanje odluka skupštine društva, sporova oko ugovora akcionara i drugih sporova koji proizilaze iz ugovora zaključenih između akcionara društva.

U domenu korporativnog prava Dušan svakodnevno savetuje klijente u pogledu osnivanja kompanija, korporativnog finansiranja, restrukturiranja kapitala i dugova, emisije akcija, likvidacijama kompanija, itd.

Savetovao je vodeće kompanije koje posluju u sektorima trgovine, nekretnina, proizvodnje, medija i televizijske produkcije, o pravnim aspektima u vezi sa prodajom i kupovinom akcija u Srbiji, prekograničnih kredita, korporativnog upravljana, kao i o propisima koji regulišu tržište kapitala.

Pre nego što se pridružio timu Mihaj, Ilić & Milanović, Dušan je radio za jednu od vodećih firmi u Srbiji u oblasti korporativnog prava, M&A (preuzimanje i akvizicije) i nekretnina.

Dušan tečno govori engleski jezik.

Oblasti u fokusu

Industrije u fokusu

Novosti

Novosti

Dušan Marković