Skip to content Skip to footer

Bojana Bilankov

Advokat

Bojana je advokat u advokatskoj kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Bojana ima više od 5 godina iskustva i stručnjak je za međunarodnu arbitražu, sudske sporove, uključujući opšta pitanja iz oblasti korporativnog i privrednog prava.

Bojana svakodnevno savetuje klijente iz oblasti međunarodnih investicija i privredne arbitraže, sudskih sporova, stečaja, korporativnog i privrednog prava.

Kao iskusan advokat za međunarodne sporove, Bojana zna kako da na efikasan način radi sa međunarodnim timovima advokata i prepoznata je po svom pragmatičnom, poslovno orijentisanom i temeljnom pristupu.

Bojana se svakodnevno bavi raznovrsnim pitanjima iz oblasti rešavanja sporova. Savetovala je mnoge vodeće kompanije iz oblasti trgovine, nekretnina, finansija i logistike/distribucije.

Bojana je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao najbolji student svoje generacije, a master studije je završila na istom fakultetu, iz oblasti međunarodno-poslovnog prava na istom fakultetu.

Trenutno pohađa master studije IBRLA na NYU i dobitnik je Arthur Vanderbilt i AAUW International Fellowship stipendija.

Bojana je advokat u advokatskoj kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Bojana ima više od 5 godina iskustva i stručnjak je za međunarodnu arbitražu, sudske sporove, uključujući opšta pitanja iz oblasti korporativnog i privrednog prava.

Bojana svakodnevno savetuje klijente iz oblasti međunarodnih investicija i privredne arbitraže, sudskih sporova, stečaja, korporativnog i privrednog prava.

Kao iskusan advokat za međunarodne sporove, Bojana zna kako da na efikasan način radi sa međunarodnim timovima advokata i prepoznata je po svom pragmatičnom, poslovno orijentisanom i temeljnom pristupu.

Bojana se svakodnevno bavi raznovrsnim pitanjima iz oblasti rešavanja sporova. Savetovala je mnoge vodeće kompanije iz oblasti trgovine, nekretnina, finansija i logistike/distribucije.

Bojana je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao najbolji student svoje generacije, a master studije je završila na istom fakultetu, iz oblasti međunarodno-poslovnog prava na istom fakultetu.

Trenutno pohađa master studije IBRLA na NYU i dobitnik je Arthur Vanderbilt i AAUW International Fellowship stipendija.

Oblasti u fokusu

Industrije u fokusu

Povezani članci

Povezani članci