Skip to content Skip to footer

Porezi

Razjašnjavamo poreske dileme

Porezi

Razjašnjavamo poreske dileme

Pružamo podršku kompanijama širom regiona, u vezi sa pravnim aspektima planiranja i strukturiranja poreskih obaveza.

Nepreciznost i česte promene poreskih propisa donose pregršt nedoumica, dok bilo koji propust u vezi sa porezima može prouzrokovati značajnu finansijsku i reputacionu štetu.

Pomažemo klijentima da prepoznaju i iskoriste mogućnosti za poresku optimizaciju i uštedu. Zahvaljujući bogatom iskustvu u različitim oblastima prava možemo da ponudimo najefikasnije poreske aranžmane u postupcima spajanja i akvizicija kompanija, radno-pravnim pitanjima, kao i pitanjima u vezi sa finansiranjem projekata.

U svojoj dvadesetogodišnjoj praksi susreli smo se sa gotovo svim poreskim pitanjima i samim tim u mogućnosti smo da brzo i lako predvidimo očekivanja poreskih organa i blagovremeno odgovorimo na sve zahteve.

Usluge:

 • Usaglašavanje sa poreskim propisima
 • Zastupanje pred poreskim organima
 • Podrška pri poreskom planiranju
 • Strukturiranje poreza za transakcije i temeljna pravna analiza (Due Diligence)
 • Poreska optimizacija prilikom akvizicija/poreska restrukturiranja nakon akvizicije
 • Savetovanje u vezi sa porezima na imovinu, investicijama, kapitalnim dobitkom i porezima na prihod od zakupa
 • Poreska pitanja u vezi sa imigracijom i zapošljavanjem (porezi na plate, uključujući analizu i optimizaciju poreskih troškova u vezi sa radnom snagom, poreski tretman akcija i opcija)
 • Savetovanje u vezi sa oporezivanjem pri finansiranju projekata, uključujući oporezivanje kreditiranja, oporezivanje finansijskih instrumenata i derivata i oporezivanje pružalaca finansijskih usluga
 • Savetovanje u vezi sa izbegavanjem dvostrukog oporezivanja
 • Savetovanje u vezi sa transfernim cenama
 • Zastupanje u poreskim sporovima uključujući i upravne sporove
 • Zastupanje u krivičnom postupku zbog izbegavanja plaćanja poreza
 • Savetovnje o porezu na dohodak fizičkih lica, uključujući poreze na nasleđe i poklone, poreze na imovinu i poresko strukturiranje ličnog dohotka i poresko strukturiranje ulaganja ličnog dohotka

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner