Skip to content Skip to footer

TANJA UNGURAN

Partner

Tanja Unguran

Tanja Unguran je partner u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Tanja ima 20 godina iskustva i stručnjak je za privredno i poresko pravo. Osim ovoga, Tanja je razvila značajnu ekspertizu u oblasti prava energetike.

Poseduje bogato znanje i široko iskustvo u oblasti kompanijskog i ugovornog prava. Savetovala je klijente u različitim transakcijama, spajanjima, kupovinama i prodaji kompanija, a pružala podršku klijentima u preko-graničnim transakcijama u kojima je savetovala uprave kompanija, državne institucije, javna preduzeća i privatne kompanije.

Kao iskusan transakcioni advokat, Tanja redovno sarađuje sa brojnim međunarodnim advokatskim kancelarijama i bila je član međunarodnih pravnih timova koji su vodili kompleksne M&A transakcije.

U svojoj karijeri Tanja je savetovala vrlo značajne korporativne subjekte u širokoj paleti industrija, uključujući u oblasti proizvodnje, trgovine, logistike i distribucije, automobilskoj i tekstilnoj industriji.

Prepoznata je kao stručnjak u oblasti prava energetike i rudarstva, a posebno je prepoznata po radu na projektima u vezi sa obnovljivim izvorima energije. Njena ekspertiza u ovoj oblasti prevazilazi energetski sektor Srbije, 

i uključuje energetske projekte u širem području Balkana uključujući u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, zatim u Gruziji i Tanzaniji, Tanja pruža podršku klijentima kako u fazi razvoja projekta, tako i u M&A transakcijama.

Tanja je takođe priznata kao stručnjak za poresko pravo. Savetovala je klijente koji posluju u različitim privrednim sektorima o širokom spektru poreskih pitanja, uključujući poreska pitanja u svim granama privrede, uključujući porez na dobit, porez na dohodak fizičkih lica, PDV, i poreze na imovinu.

Pre nego što se pridružila kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović, Tanja je radila kao partner u jednoj od vodećih regionalnih advokatskih kancelarija u Srbiji, gde je vodila odeljenje za privredno pravo, poresko pravo i pravo energetike.

Tanja je završila osnovne studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i magistrirala međunarodno poslovno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu.

Član je Advokatske komore Srbije i Međunarodne fiskalne asocijacije. Ona je nacionalni dopisnik za sistem PDV-a Srbije za IBFD-ov međunarodni Monitor za PDV.

Tanja Unguran je partner u kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović.

Tanja ima 20 godina iskustva i stručnjak je za privredno i poresko pravo. Osim ovoga, Tanja je razvila značajnu ekspertizu u oblasti prava energetike.

Poseduje bogato znanje i široko iskustvo u oblasti kompanijskog i ugovornog prava. Savetovala je klijente u različitim transakcijama, spajanjima, kupovinama i prodaji kompanija, a pružala podršku klijentima u preko-graničnim transakcijama u kojima je savetovala uprave kompanija, državne institucije, javna preduzeća i privatne kompanije.

Kao iskusan transakcioni advokat, Tanja redovno sarađuje sa brojnim međunarodnim advokatskim kancelarijama i bila je član međunarodnih pravnih timova koji su vodili kompleksne M&A transakcije.

U svojoj karijeri Tanja je savetovala vrlo značajne korporativne subjekte u širokoj paleti industrija, uključujući u oblasti proizvodnje, trgovine, logistike i distribucije, automobilskoj i tekstilnoj industriji.

Prepoznata je kao stručnjak u oblasti prava energetike i rudarstva, a posebno je prepoznata po radu na projektima u vezi sa obnovljivim izvorima energije. Njena ekspertiza u ovoj oblasti prevazilazi energetski sektor Srbije, 

i uključuje energetske projekte u širem području Balkana uključujući u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, zatim u Gruziji i Tanzaniji, Tanja pruža podršku klijentima kako u fazi razvoja projekta, tako i u M&A transakcijama.

Tanja je takođe priznata kao stručnjak za poresko pravo. Savetovala je klijente koji posluju u različitim privrednim sektorima o širokom spektru poreskih pitanja, uključujući poreska pitanja u svim granama privrede, uključujući porez na dobit, porez na dohodak fizičkih lica, PDV, i poreze na imovinu.

Pre nego što se pridružila kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović, Tanja je radila kao partner u jednoj od vodećih regionalnih advokatskih kancelarija u Srbiji, gde je vodila odeljenje za privredno pravo, poresko pravo i pravo energetike.

Tanja je završila osnovne studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i magistrirala međunarodno poslovno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu.

Član je Advokatske komore Srbije i Međunarodne fiskalne asocijacije. Ona je nacionalni dopisnik za sistem PDV-a Srbije za IBFD-ov međunarodni Monitor za PDV.

Oblasti u fokusu

Industrije u fokusu

Novosti

Novosti

Tanja Unguran