Skip to content Skip to footer

Pravo konkurencije

Vodimo vas do cilja

PRAVO KONKURENCIJE

Vodimo vas do cilja

Pružamo podršku klijentima iz različitih privrednih sektora, u rešavanju svih pitanja u oblasti zaštite prava konkurencije u regionu.

Kao iskusni parničari, sva pravna pitanja posmatramo iz perspektive potencijalnog spora.

Stoga efikasno možemo uočiti potencijalne rizike koji mogu proizaći iz ugovora o snabdevanju i distribuciji, akvizicija kompanija, složenih zajedničkih ulaganja (JV) ili (zlo)upotrebe dominantnog položaja i ugovora koji mogu imati karakteristike restriktivnih sporazuma.

Usluge:

  • Podrška pri prijavi i odobrenju koncentracije
  • Savetovanje i zastupanje u postupcima u vezi sa zloupotrebom dominantnog položaja
  • Pravna podrška u vezi sa nenajavljenim uviđajima (down raides)
  • Podrška pri usklađivanju poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije
  • Savetovanje u vezi sa propisima o državnoj pomoći
  • Savetovanje u vezi sa pitanjima u vezi restriktivnih sporazuma
  • Zastupanje u svim vrstama postupaka koje proizilaze iz propisa o zaštiti konkurencije

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner